Ανοιχτά Μαθήματα-Δεκεμβριος 2016

Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα ανοιχτά μαθήματα (open classes) των μικρότερων επιπέδων της σχολής. Τα ανοιχτα μαθήματα πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο για να παρακολουθήσουν οι γονείς την πρόοδο των παιδιών και να μοιραστούν μαζί τους τον κόσμο του χορού, το συναίσθημα των παιδιών τους και τη μαγική διαδικασία που βιώνουν μέσα στην τάξη! Με μεγαλη χαρα περιμένουμε όλους στους γονείς να απολαύσουν τα παιδιά στην αυθεντική και τόσο πηγαία παρουσίαση της δουλειάς τους!

λοιπά νέα